Het belang van digitale toegankelijkheid

Wist je dat miljoenen Nederlanders één of meerdere fysieke of cognitieve beperkingen hebben? Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk ook bij.

In Nederland willen we dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen. Niet alleen bijvoorbeeld gebouwen en het openbaar vervoer, maar ook overheidswebsites. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk én verplicht voor alle overheidsinstanties.

Sinds 1 juli 2018 is het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid’ van kracht. In dit besluit is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hierover moet verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring. Hiervoor gelden verschillende ingangsdata:

1. 23 september 2019 voor websites gepubliceerd na 23 september 2018

2. 23 september 2020 voor alle websites

3. 23 juni 2021 voor mobiele applicaties

 

 

Je voldoet als overheidsinstantie aan deze verplichtingen door de volgende 3 stappen te realiseren.

Stap 1
Website toegankelijker maken op basis van de eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese standaard EN 301 549. Deze eisen zijn identiek aan de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1, niveau A+ AA.

Stap 2
Een toegankelijkheidsverklaring publiceren. Overheidsorganisaties zijn verplicht om voor al hun websites een toegankelijkheidsverklaring te maken en te publiceren. In de verklaring staat welke maatregelen de organisatie neemt, inclusief een planning, om de website toegankelijk te maken en te houden.

Stap 3
Er blijvend aan werken om te blijven voldoen aan de toegankelijkheidsverklaring of om eraan te voldoen. 

IenPM heeft specialisten in dienst om je verder te helpen met vraagstukken rondom Digitale Toegankelijkheid en het realiseren daarvan. Benieuwd naar wat IenPM voor jouw organisaties kan betekenen? Neem gerust contact op met onze collega Roy Baltus.

Close Bitnami banner
Bitnami