De IenPM Touch – Hoe maken wij impact bij de klant?

De talenten van IenPM werken bij grote en doorgaans complexe informatie- en kennisintensieve organisaties. Dat kan zijn als projectleider, projectmedewerker, processpecialist of functioneel beheerder. De IenPM-consultants komen dan vroeg of laat in aanraking met zowel de harde als de zachte facetten van organisaties.

Naast de ‘harde’ onderdelen van het werk, zoals kennis over de werking van applicaties, kennis van data, werkprocessen, configuratie en projectmatig werken, krijgt de consultant ook te maken met de ‘zachte’ kant van het werk. Dan gaat het ineens over mensen, meningen en emoties. Soms krijg je te maken met weerstanden en soms met enthousiasme. Er zullen teleurstellingen maar ook successen op je pad komen.

Als de ‘zachte’ kant onderbelicht blijft en niet begrepen wordt door de consultant en de opdrachtgever(s) kan dit, zeker als dat te lang zo is, het verschil zijn tussen een succesvolle opdracht of een teleurstelling bij de opdrachtgever.

Om de successen van IenPM te vergroten en het werk van de consultants leuker te maken, met als uiteindelijk doel een zeer positieve beoordeling door onze opdrachtgevers, hebben we de IenPM Touch© ontwikkeld. Dit zorgt er ook voor dat de consultants van IenPM betere gesprekspartners zijn op het gebied van cultuur en organisatie(advies). En dat draagt weer bij aan de successen van de klanten én de groeiambities van de IenPM-organisatie. Alle talenten van IenPM brengen deze toegevoegde waarde mee naar de organisaties waar wij werkzaam zijn.

IenPM Touch Organisatiescan

Iedere IenPM-consultant is zich, meestal al voor een klus begint, bewust van de organisatie waarin het werk wordt verricht. De IenPM-consultants zetten in deze fase de bril op voor een organisatiescan:

We proberen een beeld te krijgen van de belangen in het speelveld. Welke belangen zijn er rond de werkzaamheden van de IenPM-consultants en wie heeft welke belangen? En zijn er tegenstrijdige belangen? We doen aan objectieve hoor en wederhoor en we verifiëren zelf of verhalen over mensen ook kloppen.

Kortom, de IenPM-consultants bepalen hun eigen beeld!

IenPM Touch Processcan

De implementatie van een nieuw systeem of de aanpassing van een bestaand systeem verloopt niet altijd even voorspoedig. In veel gevallen worden er namelijk veel bestaande processen geraakt. Die processen zijn van verschillende orde. Zo hebben sommige processen bijvoorbeeld meer een organisatiebreed belang dan andere. Ook de mate waarin een reactie te verwachten is van bijvoorbeeld de klanten als het proces niet goed wordt uitgevoerd, geeft informatie over hoe je met de afdeling aan de slag moet. 

 

Tijdens een workshop of introductiepresentatie aan het managementteam en bij het starten van een inrichtingssessie of een andere opleiding, worden de ‘Touch’ modellen die IenPM ontwikkeld heeft, samen met de betrokken mensen toegepast en wordt de processituatie in beeld gebracht. Samen kijken naar de processen en de posities in de kwadranten kan al helpen bij de bewustwording en kan het helpen bepalen in welke mate bestuurlijke sturing noodzakelijk is. Daarnaast kan het helpen om inzicht te krijgen in welke mate de inzet van meer of minder opleidingen en ondersteuning nodig is.

IenPM Touch Mensenscan

Naast de processen is de mens de belangrijkste factor voor het slagen van een opdracht. Mensen zijn er in zeer verschillende soorten en maten. In kennis- en informatie-intensieve organisaties bepalen de mensen uiteindelijk de kwaliteit van het werk. Systemen kunnen mensen ondersteunen, maar uiteindelijk blijft veel van de output een kwestie van mensenwerk.

De IenPM-talenten werken nagenoeg altijd op het snijvlak van ICT en business; of in de rol van functioneel beheerder, of informatiemanager, of als projectleider bij de invoering van een nieuw systeem. Het gaat altijd om veranderingen in het werk van de klantorganisaties. Dat kunnen kleine procesaanpassingen zijn, maar ook grote, organisatiebrede implementaties. Kom je aan het werk van mensen, dan kom je aan de mensen. Een grote mate van betrokkenheid is goed voor de organisatie. Maar als je het werk wilt veranderen, dan zul je dus ook moeten kijken naar de mensen die het werk uitvoeren

In deze IenPM-scan concentreren we ons op de vier verschillende factoren: 
1. Betrokkenheid
2. (Proces)kennis
3. Tevredenheid over huidige systemen
4. Complexiteit van het werk.

Close Bitnami banner
Bitnami