Exchange online bij de gemeente Westland

'Door goed afspraken te maken, zorg je dat alle projectleden in hun kracht komen en hun expertise op de juiste manier kunnen inzetten.'
Sebastiaan van der Voorn
Projectleider migratie Exchange Online - Gemeente Westland

De gemeente Westland was bezig met een project om alle mailboxen te migreren naar de cloud (Exchange Online). Dit project werd uitgevoerd vanwege het beleid van de gemeente Westeland: ‘Cloud, tenzij….’. Deze migratie paste dus binnen dit beleid. In dit project ging het om een migratie van in totaal 2000 mailboxen (persoonlijk en shared). De meerwaarde van dit project is dat deze applicatie aansluit op het beleid dat de gemeente hanteert en daarnaast ook aansluit op de ontwikkelingen van de leverancier. Vanuit IenPM is Sebastiaan van der Voorn als projectleider aangesteld om dit project te leiden. De eerdere projectleider was vanwege een nieuwe uitdaging uit het project gestapt. Tijdens de overname van het project constateerde Sebastiaan dat de focus met name lag op de migratie van de mail, terwijl de basisstructuur nog niet op orde was. Het gaat bij een migratie niet alleen om het migreren van de mailboxen, maar ook om het migreren van de gehele basisstructuur. 

Na de overname is de focus gelegd op het totale project. Daarnaast waren er veel technische problemen binnen het project die zorgden voor de nodige frustraties. Door de juiste interne en externe expertise te verbinden, in combinatie met het implementeren van goede communicatieafspraken, overlegstructuren en voortgangsmomenten, heeft het hele projectteam ervoor gezorgd dat deze mailmigratie in zijn geheel goed is afgerond. Het belangrijkste van dit project was dat we er door het maken van goede afspraken voor zorgden dat iedereen in zijn kracht kwam.

Close Bitnami banner
Bitnami